Capel y Tabernacl Porthcawl

Eglwys yr Annibynwyr Cymraeg

18, Fenton Place, Porthcawl, CF36 3DW

Digwyddiadau Wythnosol y Neuadd

(Defnyddir y neuadd yn achlysurol gan fudiadau eraill e.e. yr Urdd)

Os hoffech ddefnyddio’r neuadd cysylltwch â’r Ysgrifennydd.

If you wish to use the hall please contact the Secretary.

Dydd

Bore

Prynhawn

Hwyr

Dydd Sul

10.30 – 11.30

Ysgol Sul

   

Dydd Llun

9.00 – 1.15

Ysgol Feithrin

 

6.00 – 8.00

Dosbarth Cymraeg

Dydd Mawrth

9.00 – 1.15

Ysgol Feithrin

2.00 – 3.30

Astudiaeth Feiblaidd

7.00 – 9.00

Merched y Wawr

(Ail nos Fawrth yn y mis)

Dydd Mercher

9.00 – 1.15

Ysgol Feithrin

   

Dydd Iau

9.00 – 1.15

Ysgol Feithrin

 

6.00 – 8.00

Yoga

Dydd Gwener

9.00 – 1.15

Ysgol Feithrin

 

7.15 – 9.00

Cymdeithas Cymru Porthcawl

(Ail nos Wener drwy’r gaeaf)

Dydd Sadwrn

10.30 – 12.00

Bore Coffi’r Dysgwyr

(Sadwrn cyntaf bob mis)

   

 

© 2014-2019
Capel y Tabernacl Porthcawl
Cadwyd pob hawl

Capel y Tabernacl
18, Fenton Place
Porthcawl
CF36 3DW

Cysylltu â Ni

Cael Hyd i Ni