Capel y Tabernacl Porthcawl

Eglwys yr Annibynwyr Cymraeg

18, Fenton Place, Porthcawl, CF36 3DW

Cael Hyd i Ni

Capel y Tabernacl

18 Fenton Place

Porthcawl CF36 3DW

Cyrraedd y Capel o gyffordd 37 M4

O Gyffordd 37 y M4 dilynwch yr A4229 am Borthcawl. Gadewch y A4229 ar y gylchfan tua milltir ar ôl mynd heibio clwb golff y Grove ar eich llaw dde. Trowch i'r dde yn y cylchfan i Fulmar Road. Tua 300 llath ymhellach ymlaen trowch i'r chwith i South Road. Mae Fenton Place ar y dde dipyn dros hanner milltir i lawr South Road, a'r Capel tua canllath o'r cyffordd.

© 2014-2019
Capel y Tabernacl Porthcawl
Cadwyd pob hawl

Capel y Tabernacl
18, Fenton Place
Porthcawl
CF36 3DW

Cysylltu â Ni

Cael Hyd i Ni