Capel y Tabernacl Porthcawl

Eglwys yr Annibynwyr Cymraeg

18, Fenton Place, Porthcawl, CF36 3DW

Gweinidog

Parch Rosan Saunders

10 Heol Carnglas
Sgeti
Abertawe
SA2 9BJ

Ffôn: 01792 204148

Ysgrifennydd Cyffredinol

Tom Price

45 Heol Maendy,
Corneli,
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF33 4DF

Ffôn: 01656 742768

I gysylltu â Tom Price drwy ebost, defnyddiwch y ffurflen isod:

  •  
© 2014-2019
Capel y Tabernacl Porthcawl
Cadwyd pob hawl

Capel y Tabernacl
18, Fenton Place
Porthcawl
CF36 3DW

Cysylltu â Ni

Cael Hyd i Ni